the 君 Jūn is a female sports yacht

 

she is a production yacht ready for the water 

The Silk Road Yacht
The Silk Road Yacht

press to zoom
Fine Chinese Craft
Fine Chinese Craft

press to zoom
The Silk Road Yacht
The Silk Road Yacht

press to zoom
1/2ping yin : Jūn

English : monarch,

ˈmänərk 君船

ping yin: Jūn chuán

EnglishAdmiral ship